87+ Anniversary Wishes For Wife in Nepali : Quotes, Messages, Card And Status

Marriage is a symbol of love, strength and harmony, and the wife needs the right words to express her wonderful feelings on the occasion of the annual celebration. These are wonderful examples of anniversary celebrations for your beloved wife, who has found a place in her heart. Anniversary Wishes for Wife in Nepali. Each word is a brushstroke of emotion, meticulously designed to convey your heartfelt feelings on this special occasion.

Explore a collection of endearing messages that capture the essence of your bond, ensuring that your anniversary celebration becomes an unforgettable and cherished memory. Let these thoughtfully curated wishes serve as a testament to the enduring love, dedication, and joy you share with your beloved wife. Express your appreciation and shower her with blessings through our uniquely tailored Anniversary Wishes, carefully designed to make her heart flutter with delight.

Anniversary Wishes For Wife in Nepali.

Happy Anniversary Card And Status For Wife in Nepali

हाम्रो माया फुलिरहोस् र फुलिरहोस् । शुभ वार्षिकोत्सव, मेरी सुन्दर पत्नी!

मेरो मन गाउने कारण तिमी नै हौ। शुभ वार्षिकोत्सव, मेरो माया!

जसले मेरो मुटुलाई धड्कन छोडिदिन्छ, उसलाई वार्षिकोत्सवको शुभकामना!

तपाईं संग, हरेक दिन एक नयाँ साहसिक छ। शुभ वार्षिकोत्सव, मेरो प्रिय!

जीवनको आँधीबेहरीमा मेरो लंगर भएकोमा धन्यवाद। शुभ वार्षिक उत्सब!

तिम्रो माया मेरो सबैभन्दा अँध्यारो दिनहरू उज्यालो बनाउने ज्योति हो। शुभ वार्षिकोत्सव, मेरो माया!

यहाँ हाम्रो लागि छ र प्रेम जुन कुनै सीमा छैन। वार्षिकोत्सवको शुभकामना, प्रिय!

मेरो मनको गीतको धुन हौ तिमी। शुभ वार्षिकोत्सव, मेरी अद्भुत पत्नी!

तपाईं संग, प्रत्येक वर्ष प्रेम र वृद्धि को यात्रा हो। शुभ वार्षिकोत्सव, मेरो माया!

हाम्रो प्रेम कथाले प्रेरणा र मंत्रमुग्ध गरिरहोस्। सालगिरहको शुभकामना, मेरी प्यारी पत्नी!

मेरो मुटुको चाबी राख्नेलाई, वार्षिकोत्सवको शुभकामना!

तिम्रो साथमा, हरेक पल अनमोल सम्झना हो। शुभ वार्षिकोत्सव, मेरो माया!

मेरो जीवनको माया भएकोमा धन्यवाद। शुभ वार्षिकोत्सव, मेरी सुन्दर पत्नी!

तिम्रो माया त्यो क्यानभास हो जसमा हाम्रो जीवन कोरिएको छ। शुभ वार्षिक उत्सब!

यहाँ हाम्रो लागि छ र हामीले सँगै हासिल गरेका अनगिन्ती सपनाहरू। शुभ वार्षिक उत्सब!

तिमी मेरो सदा र सधैं हौ। शुभ वार्षिकोत्सव, मेरो माया!

तपाईं संग, हरेक दिन प्रेम र आनन्द को उत्सव हो। शुभ वार्षिकोत्सव, मेरो प्रिय!

हाम्रो माया अझै बढ्दै रहोस्। शुभ वार्षिकोत्सव, प्रिय!

तिमी मेरो आत्माको धड्कन हौ। शुभ वार्षिकोत्सव, मेरी अद्भुत पत्नी!

तपाईं संग, प्रत्येक वर्ष हाम्रो सुन्दर प्रेम कथा को एक अध्याय हो। शुभ वार्षिक उत्सब!

मेरो संसारलाई उज्यालो बनाउनेलाई, वार्षिकोत्सवको शुभकामना!

तपाईं संग, हरेक दिन एक आशिष् जस्तै लाग्छ। शुभ वार्षिकोत्सव, मेरो प्रिय!

मेरो निरन्तर आनन्द र समर्थनको स्रोत भएकोमा धन्यवाद। शुभ वार्षिक उत्सब!

तिम्रो माया मेरो मनमा बज्ने धुन हो। शुभ वार्षिकोत्सव, मेरो माया!

Marriage Anniversary in Nepali Word.

Anniversary Wishes For Wife in Nepali

हाम्रो माया ताराहरु भन्दा चम्किलो रहिरहोस्। शुभ वार्षिकोत्सव, प्रिय!

सबै उतार चढावहरूमा, तपाईं मेरो साथमा हुनुहुन्छ। शुभ वार्षिकोत्सव, मेरी अद्भुत पत्नी!

तपाईं संग, हरेक पल विशेष र कदर छ। शुभ वार्षिकोत्सव, मेरो माया!

तपाईंको माया हाम्रो सुन्दर जीवनको आधार हो। शुभ वार्षिक उत्सब!

यहाँ हाम्रो लागि छ र हामी सँगै लेखिरहेका अद्भुत प्रेम कथा। शुभ वार्षिक उत्सब!

तिमी मेरो सदा र सधैं हौ। सालगिरहको शुभकामना, मेरी प्यारी पत्नी!

तपाईं संग, हरेक दिन उत्सव जस्तै लाग्छ। मेरो जीवनको प्रेमलाई वार्षिकोत्सवको शुभकामना!

तिम्रो माया मेरो शक्ति र प्रेरणा हो। शुभ वार्षिकोत्सव, मेरी सुन्दर पत्नी!

हामीले सिर्जना गरेका अनगिन्ती सम्झनाहरू र हामीले बनाउन बाँकी रहेका सम्झनाहरूका लागि शुभकामना। शुभ वार्षिक उत्सब!

“मेरो मन चोर्नेलाई, वार्षिकोत्सवको शुभकामना!

मेरो जीवनलाई सुन्दर यात्रा बनाउनु भएकोमा धन्यवाद। शुभ वार्षिकोत्सव, मेरो माया!

तपाई संग, हरेक वर्ष प्रेम र खुशीले भरिएको अध्याय हो। शुभ वार्षिक उत्सब!

तिमी मेरो माया, मेरो जीवन र मेरो सबै थोक हौ। शुभ वार्षिकोत्सव, प्रिय!

जीवनका सबै मौसमहरूमा, तपाईं मेरो निरन्तर हुनुभएको छ। शुभ वार्षिकोत्सव, मेरी अद्भुत पत्नी!

यहाँ हाम्रो लागि र प्रेम बलियो हुँदै जान्छ। शुभ वार्षिकोत्सव, मेरो माया!

तपाईं मेरो साथी, मेरो विश्वासपात्र, र मेरो सबैभन्दा मिल्ने साथी हुनुहुन्छ। सालगिरहको शुभकामना, मेरी प्यारी पत्नी!

तिम्रो साथमा, हरेक पल एक मायालु सम्झना हो। शुभ वार्षिकोत्सव, मेरो माया!

Also Check: Anniversary Card For Fiance

Anniversary Quotes For Wife in Nepali.

Happy Anniversary Wishes For Wife in Nepali

तपाईं संग, हरेक दिन सुन्दर सम्झनाहरू सिर्जना गर्ने अवसर हो। शुभ वार्षिकोत्सव, मेरो माया!

यो अविश्वसनीय यात्रा मा मेरो साझेदार भएकोमा धन्यवाद। सालगिरहको शुभकामना, मेरी प्यारी पत्नी!

तपाईंको माया हाम्रो सम्बन्धलाई निरन्तरता दिने इन्धन हो। शुभ वार्षिक उत्सब!

यहाँ हाम्रो लागि छ र कुनै सीमा थाहा नभएको प्रेम। शुभ वार्षिक उत्सब!

अन्धकारमा तिमी मेरो ज्योति हौ। शुभ वार्षिकोत्सव, मेरी सुन्दर पत्नी!

तिमी संग, हरेक पल कदर गर्न को लागी एक खजाना हो। शुभ वार्षिकोत्सव, मेरो माया!

हाम्रो माया आगामी बर्षहरुमा पनि चम्किरहोस् । शुभ वार्षिक उत्सब!

तिमी मेरो चट्टान, मेरो माया र मेरो सुरक्षित आश्रय हौ। शुभ वार्षिकोत्सव, मेरी अद्भुत पत्नी!

तपाईं संग, हरेक वर्ष हामी मा छौं सुन्दर यात्रा को सम्झना हो। शुभ वार्षिक उत्सब!

मेरो हृदयलाई प्रेम र खुशीले भर्नेलाई, वार्षिकोत्सवको शुभकामना!

यहाँ हाम्रो लागि र सुन्दर प्रेम कथा हामी लेख्न जारी छ। शुभ वार्षिक उत्सब!

तिमी मेरो सदाको माया हौ। सालगिरहको शुभकामना, मेरी प्यारी पत्नी!

तपाईं संग, हरेक दिन हाम्रो विशेष बन्धनको उत्सव हो। शुभ वार्षिकोत्सव, मेरो माया!

हाम्रो माया एक सुन्दर फूल जस्तै फुलिरहोस्। शुभ वार्षिक उत्सब!

मेरो जीवनलाई माया र हाँसोले भरिदिनुभएकोमा धन्यवाद। शुभ वार्षिक उत्सब!

तिम्रो माया मेरो मनको ताल हो। शुभ वार्षिकोत्सव, मेरो माया!

यहाँ हाम्रो लागि र हामीले सँगै साझा गरेका सुन्दर क्षणहरू छन्। शुभ वार्षिक उत्सब!

Also Read: Anniversary Wishes For Wife in Marathi

Marriage Anniversary Wishes For Wife in Nepali Language.

Marriage Anniversary in Nepali Word

तिमी हराएको टुक्रा हौ जसले मेरो जीवनको पजल पूरा गर्छ। शुभ वार्षिकोत्सव, मेरी प्यारी पत्नी!

जिन्दगीको यात्रा तिमि संग मेरो छेउमा मिठो छ। हामीलाई वार्षिकोत्सवको शुभकामना!

तिम्रो साथमा हरेक दिन सपना साकार भएको महसुस हुन्छ। शुभ वार्षिकोत्सव, मेरो माया!

तिम्रो मायाले मेरो मनलाई आनन्दले भर्ने संगीत हो। शुभ वार्षिकोत्सव, मेरी सुन्दर पत्नी!

जसले मेरो मुटुलाई धड्कन छोडिदिन्छ, उसलाई वार्षिकोत्सवको शुभकामना!

तिमी संग, हरेक पल विशेष छ। हामीलाई र हाम्रो सुन्दर यात्राको शुभकामना। शुभ वार्षिक उत्सब!

मोटो र पातलो मार्फत, हाम्रो प्रेम मात्र बलियो भएको छ। सालगिरहको शुभकामना, मेरी प्यारी पत्नी!

वर्षाका दिनहरूमा तिमी मेरो घाम हौ। शुभ वार्षिकोत्सव, मेरो माया!

मेरो चट्टान, मेरो माया, र मेरो सबै कुरा भएकोमा धन्यवाद। शुभ वार्षिक उत्सब!

जीवनको सबैभन्दा ठूलो आशिष् तिमीलाई मेरी श्रीमतीको रूपमा पाउनु हो। हामीलाई वार्षिकोत्सवको शुभकामना!

तपाईं संग, हरेक दिन प्रेम भरिएको साहसिक छ। शुभ वार्षिकोत्सव, मेरो प्रिय!

हाम्रो प्रेम कथा प्रत्येक बितेको वर्ष संग राम्रो हुँदै जान्छ। शुभ वार्षिकोत्सव, मेरी सुन्दर पत्नी!

मेरो मुस्कानको पछाडी तिमी नै हौ । शुभ वार्षिकोत्सव, मेरो माया!

तिम्रो माया मेरो जीवनमा खुशी भर्ने धुन हो। शुभ वार्षिकोत्सव, मेरो माया!

तिमी मेरो सुख र सान्त्वनाको निरन्तर स्रोत हौ। शुभ वार्षिकोत्सव, मेरी सुन्दर पत्नी!

तपाईं संग, हरेक सेकेन्ड एक अद्भुत स्मृति सिर्जना गर्ने मौका हो। शुभ वार्षिकोत्सव, मेरो माया!

यहाँ हाम्रो लागि छ र समयको परीक्षा खडा भएको प्रेम। शुभ वार्षिक उत्सब!

मेरो सबैभन्दा अँध्यारो दिनहरू उज्यालो बनाउने उज्यालो तिमी हौ। शुभ वार्षिकोत्सव, मेरी अद्भुत पत्नी!

Anniversary Card And Status For Wife in Nepali.

Marriage Anniversary Wishes For Wife in Nepali Language

शुभ वार्षिकोत्सव, मेरो माया! हाम्रो सँगैको यात्रा प्रेम र प्रतिबद्धताको शक्तिको सुन्दर प्रमाण हो।

जसले मेरो जीवनलाई माया र खुशीले भरिदिएको छ, उसलाई, वार्षिकोत्सवको शुभकामना!

तिमि संग बिताएका हरेक पल अमुल्य धन हो । अर्को वर्षको अद्भुत सम्झनाको शुभकामना। शुभ वार्षिक उत्सब!

तिम्रो साथ मेरो छेउमा, हरेक दिन उत्सव हो। सालगिरहको शुभकामना, मेरी प्यारी पत्नी!

मेरो मुटु चोर्ने र यसलाई एक धड्कन छोड्न जारी राख्ने महिलालाई, वार्षिकोत्सवको शुभकामना!

सबै उचाई र नीचहरूमा, हाम्रो माया अटल रहन्छ। शुभ वार्षिकोत्सव, मेरो माया!

प्रत्येक बितेको वर्ष संग बलियो बढ्दै गएको प्रेमको लागि शुभकामना। वार्षिकोत्सवको शुभकामना, प्रिय!

तिम्रो मुस्कान देख्दा पनि मेरो मुटु दौडिन्छ । मेरो जीवनको प्रेमलाई वार्षिकोत्सवको शुभकामना!

तिमी मेरो सँधै र सधैं, मेरो माया। शुभ वार्षिकोत्सव, प्रिय!

तिम्रो साथमा, हरेक मुटुको धड्कन हाम्रो गहिरो सम्बन्धको सम्झना हो। शुभ वार्षिकोत्सव, मेरो प्रिय!

हाम्रो माया एक सुन्दर फूल जस्तै फुलिरहोस्। शुभ वार्षिकोत्सव, मेरी सुन्दर पत्नी!

मेरो मुटु चोरेर कहिल्यै फिर्ता नगर्नेलाई, वार्षिकोत्सवको शुभकामना!

तपाईं संग, हरेक दिन प्रेम र साहसिक को एक नयाँ अध्याय हो। शुभ वार्षिकोत्सव, मेरो माया!

मेरो जीवनमा मार्गदर्शक तारा भएकोमा धन्यवाद। शुभ वार्षिक उत्सब!

तिम्रो साथमा, हरेक वर्ष प्रेमले रंगिने क्यानभास पर्खिरहेको छ। सालगिरहको शुभकामना, मेरी प्यारी पत्नी!

हाम्रो माया ताराहरु भन्दा चम्किलो रहिरहोस्। सालगिरहको शुभकामना, मेरी प्यारी पत्नी!

मलाई पूरा गर्नेलाई, वार्षिकोत्सवको शुभकामना!

तपाईं संग, हरेक दिन एक परी कथा साँचो जस्तै लाग्छ। शुभ वार्षिकोत्सव, मेरी अद्भुत पत्नी!

Anniversary Wishes For Wife in Nepali Images.

Anniversary Card And Status For Wife in Nepali

Anniversary Floral Quotes For Wife in Nepali

Anniversary Quotes For Wife in Nepali

Happy Marriage Anniversary in Nepali Word

Happy Marriage Anniversary Wishes For Wife in Nepali Language